Workshop Taal in Blokjes

De workshop Taal in Blokjes is bedoeld voor dyslexiespecialisten, intern begeleiders, leerkrachten uit het onderwijs, orthopedagogen, psychologen, logopedisten en remedial teachers. Taal in Blokjes is een uitsnede van de F&L methode®. De workshop maakt deel uit van het interventiepakket Taal in Blokjes voor scholen, en sluit aan bij de bijbehorende materialen, software, werkboeken en handleidingen. Het interventiepakket is speciaal ontwikkeld voor de begeleiding en behandeling van leerlingen met (een risico op) lees- en spellingproblemen en/of een dyslectische problematiek. Taal in Blokjes is methode onafhankelijk. Het is een aanvullend, remediërend pakket, dat naast diverse taalmethodes kan worden gebruikt.

Meer informatie over de workshop Taal in Blokjes (folder)

Vraag de data op van de workshop Taal in Blokjes

Lees meer over Taal in Blokjes