Het F&L-expertisecentrum heeft de volgende doelstellingen:

  • Verbeteren van de hulp bij lees- en spellingproblemen op school (interventie) met Taal in Blokjes: individueel, in groepjes en klassenbreed.
  • Verbeteren van het lees- en spellingonderwijs op school (preventie) met Taal in Blokjes.
  • Cursussen en workshops geven aan leerkrachten en andere hulpverleners over het gebruik van Taal in Blokjes  bij de begeleiding van leerlingen met lees- en spellingproblemen, waaronder dyslexie.
  • Verzorgen van schoolarrangementen, zorg op maat (bijvoorbeeld in het kader van Passend Onderwijs).

 

  • Kennis en expertise over dyslexiezorg delen met instellingen en praktijken die een licentie hebben op de F&L methode®.
  • Ondersteunen van gespecialiseerde F&L-zorgverleners.
  • Gespecialiseerde F&L-zorgverleners adviseren met betrekking tot interventietrajecten op school en de ketenzorg van hulp op school naar gespecialiseerde behandeling
  • De behandeling met de F&L methode® evalueren en verbeteren.

 

  • Softwareontwikkeling voor de F&L methode® en Taal in Blokjes.
  • Voorlichting en advies geven aan scholen, ouders, hulpverleners en geïnteresseerden.