Ketenzorg Dyslexie: van Taal in Blokjes naar F&L-dyslexiebehandeling

Een continuüm van hulp van school naar zorg

Naast de F&L-methode® voor de behandeling van dyslexie en taalproblemen door een gespecialiseerde instelling is  er ook een remediërend lees- en spellingprogramma ontwikkeld voor gebruik op school: Taal in Blokjes. Taal in Blokjes is een uitsnede van de F&L-methode® en is speciaal ontwikkeld voor interventie en preventie op school.

De F&L-methode® is de enige methode die ook een remediërend interventiepakket heeft voor scholen. Bij alle andere programma’s voor de behandeling van dyslexie is er geen koppeling tussen een (preventief en remediërend) schoolprogramma en een behandelprogramma voor dyslexie.

Bij grote hardnekkigheid worden leerlingen door de gespecialiseerde praktijk behandeld met blijvende ondersteuning van school binnen dezelfde methodiek.

Goede ketenzorg gaat van preventie en interventie op school naar gespecialiseerde behandeling als het nodig is.

Dyslexiebehandeling door een instelling met een methode die in het verlengde ligt van de interventie op school ligt, is effectief en er is een optimale afstemming mogelijk tussen school en praktijk bij de behandeling.

Op deze wijze is een efficiënte en goede ketenzorg mogelijk tussen een betrokken school, de ouders en de praktijk/instelling.

Het interventiepakket Taal in Blokjes wordt veel gebruikt op scholen, zie ook Waar zit Taal in Blokjes.