Ervaringen in de praktijk

 Het lijkt erop dat hij de klanktekens nu ook beter kan onthouden.

De combinatie van werkbladen, TIB software, TIB reader en andere spelletjes zoals Hebbes, zorgt ervoor dat het werken met Taal in Blokjes niet gaat vervelen.

 

 

Christel Mientjes-Janssens Logopedist /dyslexiespecialist praktijk 2-Spraak!

Het grote verschil met een reguliere methode en de Taal in Blokjes methode is het feit dat er heel veel nadruk wordt gelegd op de klanken van onze taal.Vooral de klank-tekenkoppeling. Welke klank hoort bij welke letter.
Dat gebeurt op school te weinig.
  
Marlies von den Benken - RT-er / Dyslexiecoach
Het onderscheidende aan de methode is dat kinderen leren door horen, zien en doen. Die combinatie maakt dat het oppikken van de kleuren heel snel gaat.Al na 1 les kunnen kinderen zelf woorden blokken en zo doen ze direct succeservaring op.
  
Milenka Brouwer - Praktijk voor kinderbegeleiding

Even goed investeren in het correct aanleren van de kleuren is wel een must maar dat vinden de kinderen juist leuk!!

Marlon ten Braak - Remedial Teacher Bosbeekschool en RT praktijk Klim-Op

Taal in Blokjes is een uiterst waardevolle methode gebleken voor hetondersteunen van het lees- en spellingonderwijs, met name in groep 3 en 4.

 

 

 

 

Ellen van Stigt - Logopedist

Inmiddels hebben we vanuit wetenschappelijke kennis en praktische ervaringen een mooie doorgaande lijn ontwikkeld voor de casuïstiek van fonologische stoornissen, waarbij de F&L-methode samen met TiB wordt ingezet.

Marjo Krebbers - Dyslexiespecialist

Artikelen over Taal in Blokjes op school

Het spelen van het Sinterklaaskwartet was nog best pittig als eerste kennismaking met Taal in Blokjes. Het was moeilijker dan vooraf gedacht. In eerste instantie probeerden we het zonder Taal in Blokjes klankenkaart, maar deze kaart hadden we toch echt wel nodig!

 

 

 

Het schoolteam van Obs de Wilgenhoek

Met Taal in Blokjes leren kinderen woorden in klankbeelden. Hoe een woord klinkt is dus razend belangrijk. Met gekleurde blokjes blokken kinderen de woorden die ze eerst in klankgroepen neerleggen. Iedere soort klank heeft zijn eigen kleur. Zo zijn de lange klanken geel (aa, ee, oo, uu) en de tweetekenklanken rood (ei, ij ,au, ou, oe, ui, eu, ie). Kinderen leren zo heel precies hoe een woord in elkaar steekt. In een later stadium leren kinderen spellingsregels op de blokjes toe te passen. Heel handig dus.

Leerkrachten basisschool J.P.F. Steijaart

Het is alweer een paar jaar geleden dat ik Taal in Blokjes introduceerde op onze school in een combinatiegroep 3 / 4. Het bevalt uitstekend; de kinderen vinden het erg leuk om te doen en de resultaten van lezen en spelling zijn zienderogen verbeterd.

Setske van der Kleij van Basisschool de IJsselvallei

In het schooljaar, 2015-2016 heb ik de taak gekregen om met verschillende individuele leerlingen en groepjes met leerlingen het programma ‘Taal in Blokjes’ te gaan opstarten en  te gaan inpassen in het onderwijsaanbod van de Laurentius Praktijkschool.

Na een jaar intensief werken met de methode Taal in Blokjes kan ik volmondig zeggen dat de methode aanslaat op de Laurentius Praktijkschool en dat er een passend programma is samengesteld.

Caroline van der Burg

Ouders en leerlingen

beste meneer, waarom komt er geen 9 10 11 12 13 14 15 16 17 en zo voort van de werkboeken? Ik vind het heel leuk die werkboeken. er zijn heel veel verschillende opdrachten en die vint ik heeeel leuk, dus komen er nog meer? ik ben bijna klaar met de dyslexie en ik hoop dat ik er in iedergeval nog 1 of meer krijg om thuis mee te oefenen.

het is SO leuk, MAG DAT ???

Gisteravond de inloggegevens gekregen en direct aan de gang gegaan. Dat was vlot voor elkaar. Mijn zoon die nog geen avi kan lezen (10 jaar) heeft zelf aangegeven wat hij leuk zou vinden. Via wikipedia een tekst geselecteerd en de rest door het programma laten doen. Een boek lukt bijna niet maar de teksten van tib kan hij goed lezen. Hij wil nog meer lezen.

 

Alvast bedankt. Wij gaan proberen hem een avi niveau te laten behalen na de zomer, moet lukken zo