Caroline van der Burg Laurentiusschool fotoTaal in Blokjes op de Laurentius Praktijkschool

Even voorstellen: Mijn naam is Caroline van der Burg, ik ben werkzaam op de Laurentius Praktijkschool in Delft als Vakdocent Arbeidstraining en sinds vorig jaar afgestudeerd als Remedial Teacher en werk met Taal in Blokjes.

Mijn Motto: ”Een boom groeit niet door aan de takken te trekken, maar alleen door de wortels water te geven.”

De Laurentius Praktijkschool is een overzichtelijke, kleine school met veel aandacht voor de individuele leerlingen. Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen van 12 tot en met 18 jaar, die beter zijn in praktische dingen dan in theorie. Ook voor leerlingen met leerachterstanden kan het Praktijkonderwijs een goede oplossing zijn. Het doel is leerlingen te begeleiden naar betaald werk bij een bedrijf of in een meer beschermde werkomgeving.

In 2006 maakte ik de overstap naar het Praktijkonderwijs. Leerlingen op het Praktijkonderwijs hebben vaak een lange weg van moeizame leerjaren achter zich. Leerlingen hebben over het algemeen een taalachterstand wat zich uit in o.a. een laag didactische leeftijdsequivalent-score in  technisch lezen, begrijpend lezen, een ontoereikende woordenschat, een inadequate luister- en leeshouding, gebrekkige communicatieve vaardigheden en beklijvingsproblemen. Voor mij als leerkracht en Remedial Teacher betekent dit dat ik moet proberen om de leerlingen die (talige) steun te bieden die ze nodig hebben. Het is de didaktiek die tot verbetering kan leiden. Het aanbieden van leerstof vanaf de basis, zoals in mijn motto is te lezen, vanaf de wortels, leveren volgens mij meer op dan maar te blijven trekken aan de takken, de methode Taal in Blokjes sluit hier naadloos bij aan.

In het schooljaar, 2015-2016 heb ik de taak gekregen om met verschillende individuele leerlingen en groepjes met leerlingen het programma ‘Taal in Blokjes’ te gaan opstarten en  te gaan inpassen in het onderwijsaanbod van de Laurentius Praktijkschool.

Na een jaar intensief werken met de methode Taal in Blokjes kan ik volmondig zeggen dat de methode aanslaat op de Laurentius Praktijkschool en dat er een passend programma is samengesteld.

Toets gegevens Okt 2015Toetsscore April 2016Toetsscore  Okt 2016Toetsscore
Totaal kaart 1+2 65 82 94
DLE 7 10 12
Totaal kaart 1 + 2 57 73 91
DLE 6 eind 8 11
Totaal kaart 1+2 42 59 66
DLE <5 eind 6 eind 7
Totaal kaart 1 + 2 75 78 93
DLE 9 9 eind 11
Totaal kaart 1 + 2 28 43 51
DLE <5 <5 eind 5

Wanneer leerlingen worden aangemeld  bij ons op school en hun dossier is binnen, wordt er een voorscreening gedaan op DLE technisch lezen op aangeleverde gegevens. Een leerling met een DLE < 9 is een leerling die getest zal worden door de Remedial Teacher. In de eerste weken op school wordt deze leerling individueel getest, er wordt een DMT kaart 1&2 afgenomen en een PI- dictee, tevens wordt er gekeken of er een dyslexie verklaring is en wordt in kaart gebracht welke hulp de leerling al heeft gehad. Na een diagnostisch gesprek met de leerling wordt alles samengevat in een intake verslag en worden ouders en leerling uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dit gesprek zijn de zorgcoördinator, de gedragswetenschapper van het SWVO  en de Remedial Teacher aanwezig en wordt het voorstel voor de individuele begeleiding besproken. Er wordt dan een traject voor Taal in Blokjes aangeboden of indien dit niet passend is een ander individueel begeleidingstraject. Vervolgens wordt er een Onderwijsarrangement aangevraagd voor deze leerling.

De individuele begeleiding van een leerling wordt drie maal per week aangeboden door de Remedial Teacher met de methode Taal in Blokjes. Er is een vast week programma voor Taal in Blokjes, zo wordt er op maandag gelezen met de Taal in Blokjes reader, op dinsdag wordt er uit het werkboek gewerkt, op donderdag wordt er een spel gedaan zoals een bordspel, klankenbingo, leeskwartet of het dobbelspel en op vrijdag wordt er met iedere leerling een weekplanner geëvalueerd en voor de nieuwe week besproken. Wanneer de leerlingen vertrouwd zijn met de methode en zij hebben voldoende zelfvertrouwen,   gaan de leerlingen ook met Taal in Blokjes in de klas werken. Met behulp van een weekplanner oefenen zij alle vaardigheden van Taal in Blokjes op het gebied van lezen en spelling ook nog extra in de klas.  Na iedere opdracht kleurt de leerling op de weekplanner in hoe het gegaan is, groen= voldoende, geel=matig en rood= onvoldoende, zo reflecteert de leerling zelf op het gemaakte werk en ligt het eigenaarschap van het leerproces bij de leerling.

Caroline van der Burg Laurentiusschool weekplanner Taal in Blokjes

Tijdens de RT-sessies wordt gebruik gemaakt van alle Taal in Blokjes materialen zo oefent de leerling de klank-tekenkoppeling auditief, visueel en motorisch.

Aan het begin van het schooljaar krijgt iedere leerling ook een Taal in Blokjes Account. Hiermee kan een leerling thuis inloggen om de Nieuwsbegrip teksten te lezen in de Taal in Blokjes reader. Het vooraf thuis lezen van de teksten zal de leerling helpen in de les, zo weet hij/zij waar de tekst over gaat en kan hij/zij thuis extra oefenen met het technisch lezen van teksten.

Door het werken met Taal in Blokjes krijgen de leerlingen meer zelfvertrouwen en ervaren leerlingen           tijdens de RT-sessies succes momenten, hierdoor komt een mooie ontwikkeling opgang en krijgen de leerlingen weer plezier in lezen en taal.

Delft, 24 december 2016

Caroline van der Burg

Remedial Teacher

Laurentius Praktijkschool