Christel Mientjes-Janssens

Rogopedist /dyslexiespecialist praktijk 2-Spraak!

Het was voor Gijs nieuw, dat er kleuren gekoppeld werden aan klanken. Op school heeft hij dit ook niet gehad. De kleuren maakten voor hem de verschillende klankfamilies beter inzichtelijk.

Het lijkt erop dat hij de klanktekens nu ook beter kan onthouden. De combinatie van werkbladen, TIB software, TIB reader en andere spelletjes zoals Hebbes, zorgt ervoor dat het werken met Taal in Blokjes niet gaat vervelen.

Hij vindt vooral de TIB software modules leuk om te doen. In de reader zitten voldoende verhaaltjes in oplopend niveau om zijn groeiende lees en spellingsvaardigheid te ondersteunen. Voor de spelling heeft hij veel baat bij het blokken van de woorden. De structuur van de woorden wordt duidelijker en regeltjes kunnen aan de hand van de blokken goed uitgelegd worden.

In de vakantie kan Gijs zelfstandig door oefenen met de TIB reader en software. Ik verwacht door deze aanpak de komende periode geen terugval en hoop na de vakantie verder te bouwen aan zijn lees en spellingsvaardigheid met Taal in Blokjes.