Milenka Brouwer

Praktijk voor kinderbegeleiding

Kracht in kind
www.krachtinkind.nl

Mijn ervaringen met Taal in Blokjes zijn ronduit positief! Het onderscheidende aan de methode is dat kinderen leren door horen, zien en doen. Die combinatie maakt dat het oppikken van de kleuren heel snel gaat. Al na 1 les kunnen kinderen zelf woorden blokken en zo doen ze direct succeservaring op. En ook kinderen die van bewegen houden, worden op hun wenken bediend: zij kunnen lekker ’spelend leren’ met de blokjes.

Daarnaast zijn de materialen zijn uitnodigend. Er wordt heel afwisselend geleerd: bijv. door het blokken van woorden, het coderen, door het werken met de software en door de vele leuke spellen die de methode kent. Mijn leerlingen zijn vaak al langere tijd aan het tobben omdat spellen en lezen niet goed genoeg op gang komen. En door nu te oefenen door vooral te doen in plaats van alleen maar luisteren, willen kinderen er heel graag mee werken!

Ook ben ik erg te spreken over de Taal in Blokjes Reader. Bij Taal in Blokjes gaan lezen en spellen hand in hand. Door het gebruik van de Taal in Bokjes Reader komt al heel snel het leesplezier weer terug doordat ook de reader dezelfde kleurcodering kent als het spellen. En als het leesplezier er weer is, dan is de basis er weer voor het leren.
Ik werk in mijn praktijk een-op-een met kinderen en in samenwerking met school hebben we in korte tijd bereikt dat een leerling in een half jaar 1,5 jaar vooruitgang heeft geboekt.  Kortom: heb je leerlingen met (een vermoeden van) dyslexie, zet de methode in!