Dit zijn lange klinkers met die met één letter worden geschreven door de regel voor de lange klinkers. De klank die je hoort bepaalt de kleur: deze klanken zijn dus geel. Maak deze klanken dus NIET groen!

Lezen: bij het coderen van teksten komt de lange klank met één letter al snel aan bod. Het is dan voldoende om uit te leggen dat je kleurt wat je hoort. Hoor je [aa] in het woord ramen? Kleur dan de a met één letter geel. Lees het woord hardop en luister naar de klank en vertel dat de de lange klank soms met één letter wordt geschreven. Leg uit dat het een regel is die later aan bod komt bij de spelling. Goed luisteren is nu voldoende.

Spelling: in werkboek 8 worden de regel voor de lange en de korte klinkers behandeld.