Taal in Blokjes is methode onafhankelijk en kan bij elke lees- en spellingmethode worden ingezet. Woorden zijn woorden. Taal in Blokjes werkt met woordstructuren en voegt een fonologische laag toe aan de woorden. Taal in Blokjes laat zien hoe woorden en regels in elkaar zitten. Naast de werkboeken en andere materialen van Taal in Blokjes kan je  uiteraard ook je eigen woordpakketten of je leesteksten gebruiken en met Taal in Blokjes fonologisch coderen.

Het is de bedoeling dat je met de degelijke fonologische basis van Taal in Blokjes aansluit bij de gebruikte schoolmethode (Veilig Leren Lezen, Taaljournaal, Staal, Taalactief, enz.). De kleurcodering van Taal in Blokjes kan ook in de werkboeken van de op school gebruikte taalmethode worden voortgezet. Dit zorgt voor een mooie integratie tussen Taal in Blokjes en de schoolmethode. De leerling heeft dan niet het idee met twee verschillende dingen bezig te zijn.

Een goede fonologische basis is noodzakelijk om veel spellingregels goed te kunnen toepassen. Taal in Blokjes kan gecombineerd worden met de uitleg van de basisregels van de taalmethode die op school wordt gebruikt.

Leerlingen die niet zo sterk zijn in taal of juist heel veel moeite hebben met het begrijpen van ons taalsysteem begrijpen de fonologische component van regels meestal niet goed en blijven fouten maken. Regels kunnen zij wel uit het hoofd leren maar het toepassen is iets anders. Dit heeft consequenties voor spellen (schrijf je taaken, taken of takken?) én voor lezen (lees je taken of takken als er taken staat? is het hamer of hammer?).

In de workshop Taal in Blokjes wordt nader ingegaan op de regelsystematiek en op de leenwoordspelling.

Bekijk de Workshop Taal in Blokjes

Meer weten over jouw taalmethode in combinatie met Taal in Blokjes? Vul de naam van je methode in in het zoekvak van de faq pagina.