Dit kan verschillende oorzaken hebben:

  1. De leerling kent de stomme klinkers niet (oranje).
  2. De leerling leest de tekst niet hardop maar gaat uit van de vorm van de letter (de “e”) en niet van de klank. De ‘e’ van boekje is anders dan de ‘e’ van hek.
  3. De leerling krijgt onvoldoende sturing/begeleiding bij het fonologisch coderen van teksten.
  4. De leerling heeft te weinig geoefend met het herkennen van de stomme klinker in teksten.

N.B. Alvorens woorden te bouwen met stomme klinkers moeten leerlingen eerst de stomme klinkers in leesteksten goed kunnen herkennen!