Je gebruikt de Taal in Blokjes Reader software om je leerlingen op eigen kracht beter te laten lezen en om je leerlingen meer leesplezier te geven.

Je gebruikt de Taal in Blokjes Reader software omdat dit het enige programma is dat  ontwikkeld is om leerlingen ‘op eigen kracht’ beter en sneller te laten lezen. Verhaal te moeilijk? Dan maar niet lezen of laten voorlezen? Nee, met met de nodige hulpmaatregelen waaronder de kleurcodering voor klanken, de indeling van woorden in klankstukken en de andere maatregelen voor tekstvereenvoudiging kunnen leerlingen al snel 'moeilijke teksten' lezen. Teksten waar ze eerst niet aan zouden beginnen. Ook teksten die (veel) moeilijker zijn dan hun geteste leesniveau zijn nu binnen bereik. Interessante verhalen kunnen nu ‘op eigen kracht’ worden gelezen. Dit bevordert het leesplezier en de leesmotivatie!

De kleurcodering voor klanken en de andere hulpmaatregelen kunnen op maat worden ingesteld en stapsgewijs worden afgebouwd. 
 
Je kan ook zelf teksten in de Taal in Blokjes Reader software zetten en automatisch op klank laten coderen.Je kan onze bibliotheek gebruiken of zelf teksten invoegen, ook van methodes voor begrijpend lezen en doorsturen naar leerlingen om thuis te oefenen. De toegevoegde teksten staan in je eigen bibliotheek en de leesgeschiedenis van de leerlingen wordt bijgehouden.

De Taal in Blokjes Reader software is het enige programma dat de klanken van de Nederlandse taal begrijpt en automatisch kan coderen. Het programma kan ook automatisch de woordkenmerken van een tekst analyseren zodat de woorden aangepast kunnen worden die niet in het leesniveau thuishoren.

De Reader zorgt voor tekstvereenvoudiging door fonologische codering, verdeling van woorden in klankstukken en diverse geavanceerde opmaakmogelijkheden, zoals onder andere lettergrootte, letterafstand, regelafstand en leesversneller. Moeilijke teksten met lange woorden en kleine lettertjes worden opeens goed leesbaar. De leerling kan teksten beter lezen en begrijpen.


Kenmerken en mogelijkheden van de Taal in Blokjes Reader software  

 • beter lezen met klankhulp
 • leesaccounts voor op school en thuis
 • klank-letter koppelingen versterken en werken aan het fonologisch bewustzijn
 • onze bibliotheek gebruiken en een eigen bibliotheek opbouwen 
 •  verschillende niveaus van leesondersteuning instellen
 • ingebouwde leesversneller (het leeshappertje)
 • tekst samenvatten: begrijpend lezen en tekst opschrijven
 • een leestraining opzetten en de leesgeschiedenis van leerlingen gebruiken
 • zelf teksten schrijven of invoegen, automatisch op klank laten coderen en afbeeldingen toevoegen
 • woordenlijsten voor de spelling invoegen,
 • teksten en woordpakketten delen met leerlingen en collega’s, 
 • automatische berekening van leesniveau en woordkenmerken
 • werkt op alle apparaten: computer, laptop, tablet, iPad, smartphone en digibord.

 

De Reader heeft een algemene bieb met verhalen op alle Avi-niveaus. Je kan ook je eigen content toevoegen, bijvoorbeeld eigen teksten, verhalen met een thema of teksten voor begrijpend lezen. Maar ook woordenlijsten zodat je de spelling kan oefenen. De software codeert alle teksten automatisch, dit hoef je niet zelf te doen.

Meer weten? Zie: