volgens mij moeten we deze vraag even parkeren

Steeds meer scholen gebruiken Taal in Blokjes schoolbreed in de onderbouw voor de ondersteuning en verbetering van het leren lezen en spellen.

Veel scholen willen pro-actief handelen bij risicogroepen en onderwijs aanbieden waarbij wordt uitgegaan van de ondersteuningsbehoefte van elke leerling in het kader van het Passend Onderwijs.
Naast leerlingen met lees- en/of spellingproblemen kan Taal in Blokjes ook worden ingezet bij leerlingen die de Nederlandse taal moeten leren (NT2-onderwijs) en bij leerlingen met lees- en spellingproblemen in samenhang met een TaalOntwikkelingsStoornis (TOS).

image-3

Voor deze scholen en ook voor bovenschoolse samenwerkingsverbanden zijn implementatiepakketten op maat mogelijk van Taal in Blokjes.
Bij een schoolarrangement of een bovenschools arrangement implementatie Taal in Blokjes kan worden gedacht aan:

  • aantrekkelijk schaalvoordeel bij de aanschaf van materialen voor klassen en groepen, bijvoorbeeld bij de klankblokken en de werkboeken van Taal in Blokjes (door een meerjarenplan en of bundeling van samenwerkende scholen kan een aanzienlijke kostenbesparing worden bereikt),
  • ondersteuning met de software van Taal in Blokjes: de Taal in Blokjes Reader met school- en thuislicenties,
  • training van Intern Begeleiders, leerkrachten en taalspecialisten,
  • implementatiebegeleiding op school (o.a. combinatie met taalmethodes)

Voor elk schoolbudget een passend arrangement. Neem daarvoor contact op met het F&L-expertisecentrum: info@fenlexpertisecentrum.nl