Charlotte Kikkert

Oprichter, praktijk Papillon Kampen

Pilot
Net na de herfstvakantie in 2020 zijn leerlingen van deze basisschool in Kampen begonnen met extra lessen voor hun lezen en schrijven met behulp van de methode Taal in Blokjes. Deze methode moest er voor zorgen dat hun resultaten op die gebieden omhoog gaan. Dat was althans de inzet van de pilot die orthopedagoog Charlotte Kikkert van praktijk Papillon was gestart. Twee keer in de week kregen de leerlingen les van Riekje Rietman van RT-Praktijk Lerenderwijs Kampen.

 

Het volgen van de voortgang
Bij de start van de Pilot is het woordlezen (onzinwoorden en bestaande woorden), en schrijven van woorden van de deelnemende leerlingen in kaart gebracht middels toetsen die door het NKD (Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie) zijn goedgekeurd. Voor de eerste tussenevaluatie zijn dezelfde toetsen (andere versie) opnieuw afgenomen. De toetsresultaten worden steeds uitgedrukt in DLE.
Na een nieuwe periode van 24 lessen (12 weken) is bovengenoemde procedure herhaald. Opnieuw zijn dezelfde toetsen (andere versie) afgenomen en de resultaten uitgedrukt in DLE.

Door het toetsen was het mogelijk een goed zicht te krijgen op wat de leerlingen inhoudelijk nodig hadden om de achterstand op lezen en spellen in te kunnen halen..

Resultaten
Over een periode van 24 weken (= iets meer dan een half schooljaar).

 

  • EMT* woordlezen: toename van respectievelijk 2,5,≥2 en 6 DLE  (maanden onderwijs)
  • DMT* woordlezen: toename van respectievelijk 9,8,10 en ˃1 DLE (maanden onderwijs)
  • Lezen van onzinwoorden: toename bij 2 van de 4 leerlingen van ≥ 1 DLE (1 maand onderwijs) op de Klepel**

Bij de andere 2 leerlingen was geen vooruitgang te constateren.

  • Woorden schrijven: toename van respectievelijk 4, 6, 5, 6 DLE (maanden onderwijs)

We konden concluderen dat de grootste vooruitgang te zien was bij het schrijven van woorden en bij het lezen van woorden op de DMT toets.
Voor twee leerlingen betekende dit dat zij niet hoefden door te stromen voor dyslexie-onderzoek.

Een enthousiaste school
Door de genoemde resultaten is de school erg enthousiast geworden. Zij hebben een onderwijskracht enkele uren per week vrij geroosterd om te zorgen dat er een uitwisseling van kennis kon plaatsvinden tussen de zorgaanbieder en de school. Dit moet er voor zorgen dat de school ook zelf goed is toegerust om te gaan werken met Taal in Blokjes.
Zij zetten deze methode nu binnen hun school in voor leerlingen die zorgniveau 3 nodig hebben.

Geïnteresseerde gemeente
Ook de gemeente Kampen heeft de pilot met interesse gevolgd. Er zijn verschillende zoom-bijeenkomsten geweest waarbij verteld is hoe de pilot verliep en wat de resultaten waren. Dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat de gemeente de personele kosten van deze pilot heeft gedragen. Zij bekijkt op dit moment hoe meer scholen enthousiast gemaakt kunnen worden voor deze manier van werken voor kinderen die zorg nodig hebben.